Muniční sklady


Náš areál v Chrasti byl původně vlastněn Armádou České republiky, areál byl postaven  jako muniční sklad letecké munice pro Pardubické letiště.

Naše firma chce status areálu zachovat a využívat areál i nadále jako muniční sklad zbraní a munice.

Sklady nyní procházejí rekonstrukcí a legislativním procesem, tak aby splňovaly veškeré státem požadované náležtosti k bezpečnému a bezproblémovému skladování munice.

Jedná se celkem o 10 skladů o celkové obložnosti cca 100 tun. a celkové skladovací ploše  5000 m2.


Spolupracujeme s experty nejvyšší kvalifikace v České republice a to s
  • panem Doc. Dr. Ing. Jiřím Chládkem
  • panem Ing. Jiřím Kalábem CSc.
     
Tiskové prohlášení:

Oznamujeme, že bezpečnostní zpráva k muničním skladům společnosti JARO s.r.o. byla, po doložení potřebných dokumentů a vyjádření, schválena Krajským úřadem. Státní orgány tímto schvalovacím krokem jasně daly najevo společnosti JARO s.r.o. a veřejnosti, že veškerá zákonem předepsaná bezpečnostní dokumentace byla vypracována řádně a dle požadavků zákona. Pro společnost to však výhradně neznamená, že může ihned začít provoz muničních skladů. Společnost bude areál uvádět  do takového technického stavu, aby vyhovoval požadavkům pro bezpečné skladování munice. Jedná se o opravy plotu, budov, o doplňování další případné dokumentace (zákonné pojištění rizik atp.)  V současné době tedy ještě nedochází k naskladňování a skladování munice, jak je mylně prezentováno. O této skutečnosti bude Městský úřad, dotčené orgány a veřejnost dále informována.
                                                                                           
Tímto bychom chtěli poděkovat za spolupráci:
  • panu  Doc. Dr. Ing. Jiřímu Chládkovi 
               soudní znalec a pyrotechnik
 
  • panu Ing. Jiřímu Kalábovi CSc.
               odborník a projektant v posuzování a analýz rizik, bezpečnostní zpráva
  • panu Ing. Miroslavovi Maštálkovi
               soudní znalec v oboru střelivo a výbušniny ekonomika, strojírenství
 
 
                                                                                                                                 

                                                                                                                                                       Společnost JARO s.r.o.

 
  
 

Zeptejte se …

Rychlý kontakt
+420 721 109 114
army-jaro@seznam.cz